اهرم دنده عقب

شاخه موتور و گیربکس
قیمت 1,500,000 تومان
تعداد +-

توضیحات مختصر

گرند ویتارا
اصلی گیربکس دستی

انصراف