سفت کن دینام 2400

شاخه موتور و گیربکس
قیمت 3,500,000 تومان
تعداد +-

توضیحات مختصر

گرند ویتارا
ژاپن

انصراف